اهداف و چشم انداز

اهداف کلی مجله علمی- پژوهشی آینده‌پژوهی مدیریت:

 1. انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش­های انجام شده در حوزه‌های مرتبط با آینده‌پژوهی مدیریت به منظور 
  توسعه نظریه­های فعلی و ساخت نظریه­های جدید.
 2. اشاعه و گسترش دانش­های آینده‌پژوهی مدیریت با نشر پژوهش­های نوین و فرآهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به آینده‌پژوهی مدیریت
 3. کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با آینده‌پژوهی مدیریت و ارائه راهکارهای عملی برای آنها.
 4. ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه آینده‌پژوهی مدیریت و جهت­دهی به پژوهش­های این حوزه.

 

سایر اهداف مجله علمی- پژوهشی آینده‌پژوهی مدیریت:

 1. اصالت و نوآوری مقالات
 2. ارتقای توأم سطح دانش نظری و عملی در حوزه آینده‌پژوهی مدیریت
 3. شناساندن هر چه بیشتر و نمایه شدن مجله در شمار نشریات معتبر علمی در پایگاه‌های بینالمللی و جهانی
 4. حمایت از صاحب‌نظران و نیروهای نوآور و خلاق حوزه آینده‌پژوهی مدیریت
 5. آگاه‌سازی دانشپژوهان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقهمندان نسبت به پژوهش‌های الگو در حوزه آینده‌پژوهی مدیریت
 6. افزایش بهره‌وری نهادها و سازمانها (دولتی و خصوصی)  با ارائه دانش‌های نوین و لازم
 7. بررسی مطالعات کاربردی حوزه‌های آینده‌پژوهی مدیریت
 8. تبیین اصول و راهبردهای مدیریت نوین با تأمل بر کلیدواژههای آینده‌پژوهی مدیریت

 

چشمانداز مجله علمی- پژوهشی آینده‌پژوهی مدیریت:

نشریه ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه مسائل مرتبط با آینده‌پژوهی مدیریت