دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 (پیاپی 132) - شماره پیاپی 132، خرداد 1402 (شماره 1 (پیاپی 132)) 
پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

صفحه 16-38

احمد بیدی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمید رضا کردلویی؛ مرتضی بکی حسکویی


آینده پژوهی هوش فرهنگی با رویکرد سناریو سازی

صفحه 39-50

10.30495/jmfr.2022.55283.2254

ایمان خاکی؛ ناصر میرسپاسی؛ محبوبه منتظرعطایی؛ حمید عرفانیان خان زاده