نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال های اخیر، تلاش های وسیعی به وسیله بسیاری از سازمان ها برای ترغیب افراد خود به نوآوری انجام گرفته است که در این رابطه نیاز به اداره و درک نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، با بیان اهمیت نوآوری در بقا و رشد سازمان ها، تلاش شده تا مفهومی روشن از این مؤلفه در قالب یک متغیر سازمانی ارائه گردد. همچنین ضمن بیان تعاریفی از نوآوری، وجه تمایز آن با دیگر مفاهیم سازمانی، خلاقیت و تغییر، تبیین شده است. سپس انواع نوآوری در سازمان ها بیان گردیده و در نهایت با ستفاده از نظریات تحقیقی، فرایند نوآوری و کاربرد آن از دیدگاه های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل عمومی از این فرایند ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation in Organizations: Concept, Types, and Processes

نویسنده [English]

  • Hamid Khodadad Hosseini
چکیده [English]

In recent years, many have organizations have attempted to motivate their employees to be innovative. Hence, the for understanding and administrating this concept is an important subject. In this paper, firstly, by explaining the important of innovation for the survival and organizations, it is tried to provide a clear meaning of the term and its relation with creativity and change. Secondly, different types of innovation are introduced and explained. Finally, by presenting different processes of innovation and their applications from a verity of perspectives, a general model for innovation process in organizations is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Innovation concept
  • Creativity
  • change
  • Administrative innovation
  • Product innovation
  • Process Innovation
  • Technological innovation process