آینده‌نگاری و اولویت‌گذاری فناوری‌های کلیدی اطلاعات و ارتباطات در حوزه انتشار برای سازمان صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران. sgh14@yahoo.com

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) salavatian@gmail.com

3 کارشناسی ارشد آینده پژوهی a.etemadinia@gmail.com

چکیده

امروزه روند پیشرفت و توسعه فناوری و تاثیر آن بر رسانه‌های جمعی بسیار پرسرعت است. تغییرات حاصل از فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات (ICT)، در جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. هدف مقاله حاضر شناسایی و اولویت‌گذاری فناوری‌های کلیدی اطلاعات و ارتباطاتی است که در حوزه انتشار محتوا برای صداوسیما کاربردی خواهد بود. پس از شناسایی فناوری‌ها، با استفاده از روش فناوری‌های کلیدی به‌عنوان یکی از روش‌های مرسوم اولویت‌گذاری در آینده‌پژوهی و به کمک ماتریس جذابیت-امکان‌پذیری، پرسشنامه‌ای تهیه و در اختیار 20 نفر از خبرگان تحقیق قرار گرفت که برای امکان‌پذیری و جذابیت این فناوری‌ها اعدادی از یک تا پنج مشخص کنند. سپس میانگین هندسی اعداد مربوط به امکان‌پذیری و جذابیت پس از وزن‌دهی محاسبه و اولویت‌گذاری فناوری‌های مورد نظر بر آن اساس صورت گرفت. فناوری‌هایی مانند تلویزیون هایبرید، تلویزیون اجتماعی، تلویزیون تعاملی موبایل، نسل پنجم ارتباطات همراه که پلتفرم‌های پخش همگانی و پهن باند را در کنار هم قرار می‌دهند، به عنوان فناوری‌های با امکان‌پذیری و اولویت بالا شناسایی شدند. اغلب این فناوری‌ها کاربر را در استفاده از وسیله ارتباطی محدود نکرده و به کاربر این اجازه را می‌دهند که در هر زمان و مکان از آن‌ها استفاده کند. علاوه بر آن فرصت بسیار خوبی در اختیار ارائه‌دهندگان سرویس قرار می‌دهند تا به راحتی سرویس‌های متنوع را در بستر‌های مختلف در اختیار کاربران و مخاطبان گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting and Prioritizing Key Information and Communication Technologies in Publication for Voice and Audio Organization

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghorbani 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Aamar Etemadnia 3
1 Malek Ashtar University
2 IRIBU
3 Future Study M.A.
چکیده [English]

Today, the process of technology development and its impact on mass media is very fast. Changes in information and communication technology (ICT) in human societies are such that the world today is rapidly becoming an information society. The purpose of this article is to identify and prioritize key information and communication technologies that will be applicable to content broadcasting for audiovisual. After identifying the technologies, using a key technology approach as one of the conventional methods of prioritization in the future research, with the help of attractiveness-feasibility matrix, a questionnaire was prepared and provided to 20 research experts for the feasibility and attractiveness of a number of technologies. Five to specify. Then the geometric mean of the numbers related to the feasibility and attractiveness of the weighting was then calculated and prioritized based on the technologies in question. Technologies such as hybrid television, social television, mobile interactive television, the fifth generation of mobile communications that bring together broadband and broadband platforms have been identified as high-tech and high-priority technologies. Most of these technologies do not restrict the user from using the communication device and allow the user to use them at any time and place. In addition, they provide a great opportunity for service providers to easily provide diverse services across different platforms to users and audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Research
  • ICT
  • Audio and Video Playback
  • Audio Video
  • prioritization