دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین روابط علی از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی به منظور توسعه صنعتی با استفاده از ISM

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

عبدالحسین شکری؛ هوشنگ تقی زاده؛ مجید باقر زاده خواجه


ارائه مدلی جهت پیش بینی و بهبود کیفیت تولید با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم و برنامه ریزی خطی ( مورد مطالعه: شرکتهای تولید کننده موج گیرتیبا در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.60091.2446

نادره سادات راست قلم؛ رویا محمدعلی پور اهری؛ احمد رضا شکرچی زاده؛ عاطفه امین دوست


گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ایجاد آینده مطلوب در حوزه پزشکی از راه دور و اینترنت اشیاء به کمک شبکه پیش انتشار فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.59534.2425

معصومه امیدوار؛ محمدعلی افشارکاظمی


پیش بینی سطح رضایتمندی مشتریان در خدمات پس از فروش خودرو- نمایندگی های شرکت سایپا یدک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.19571

ریحانه وارسته؛ احمد ابراهیمی