دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدلی از نقش تمایزات فردی برپیش بینی تبلیغات چریکی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

تارا طائفی؛ وحیدرضا میرابی؛ قاسمعلی بازایی؛ سهیل سرمد سعیدی


واکاوی تاثیر آینده نگاری شرکتی بر نوآوری در کسب و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

125

وحید مکی زاده؛ فاطمه شراعی


تعیین روابط علی از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی به منظور توسعه صنعتی با استفاده از ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

عبدالحسین شکری؛ هوشنگ تقی زاده؛ مجید باقر زاده خواجه


طراحی مدل تدوین ره‌ نگاشت فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: پیاده سازی بانک مجازی اختصاصی و سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

علی اکبر خورموجی؛ امیررضا نقش؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1400

احمد بیدی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمید رضا کردلویی؛ مرتضی بکی حسکویی


ارائه مدلی جهت پیش بینی و بهبود کیفیت تولید با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم و برنامه ریزی خطی ( مورد مطالعه: شرکتهای تولید کننده موج گیرتیبا در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.60091.2446

نادره سادات راست قلم؛ رویا محمدعلی پور اهری؛ احمد رضا شکرچی زاده؛ عاطفه امین دوست


سناریوهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در افق 1420 با رویکردی آینده پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.19496

کیارش فرتاش؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی


گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ایجاد آینده مطلوب در حوزه پزشکی از راه دور و اینترنت اشیاء به کمک شبکه پیش انتشار فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.59534.2425

معصومه امیدوار؛ محمدعلی افشارکاظمی


پیش بینی سطح رضایتمندی مشتریان در خدمات پس از فروش خودرو- نمایندگی های شرکت سایپا یدک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.30495/jmfr.2022.19571

ریحانه وارسته؛ احمد ابراهیمی


بررسی وضعیت شاخص های جهانی شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران برپایه آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.30495/jmfr.2022.20264

سیامک سندگل؛ مجتبی معظمی؛ نرگس حسن مرادی