کلیدواژه‌ها = بازارگرایی
بررسی اثرات بازارگرایی بر عملکرد اقتصادی شرکتهای ارائه دهنده خدمت بیمه ( مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تیر 1389، صفحه 79-95

دکتر محمد علی عبدالوند؛ دکتر کامبیز حیدرزاده؛ هانیه منافی


بررسی بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان

دوره 20، شماره 1(پیاپی 80)، فروردین 1388، صفحه 155-164

حمیدرضا سعیدنیا؛ حسین مردانی


قلمرو تعریف بازاریابی یا بازارگرایی؟

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 75-101

هاشم نیکومرام؛ کامبیز حیدرزاده