نویسنده = کامبیز حیدرزاده
ارزیابی تاثیر ویژگی‌های هدایت کننده صفحات وب سایت بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، فروردین 1387، صفحه 57-69

کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ بهناز خدایاری


ارزیابی رابطه ارزش مورد انتظار مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

دوره 17، شماره 3( پیاپی 66)، مهر 1384، صفحه 45-58

کامبیز حیدرزاده؛ احمد زنده دل؛ حسین علی سلطانی


قلمرو تعریف بازاریابی یا بازارگرایی؟

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 75-101

هاشم نیکومرام؛ کامبیز حیدرزاده


هژمونی برنامه ریزی رسانه؛ در تبلیغات

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 51-71

بهروز کافی؛ کامبیز حیدرزاده