*** خبر ویژه ***

بر اساس  ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«مجله آینده پژوهی مدیریت» حائز «رتبه: ب» شد.

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی این دانشگاه با استفاده از شاخص‌های استاندارد اعلامی، ارزیابی نشریات علمی را انجام داده که بر اساس ارزیابی شهریور 1398، با اعلام دبیر محترم کمیسیون نشریات،

«مجله آینده پژوهی مدیریت» با کسب امتیاز 93، به رتبه A+ ارتقاء یافت.

 

  پژوهشگر گرامی

 ضمن اطمینان از مرتبط بودن موضوع مقاله با مجله لطفاً پس از مطالعه قسمت راهنمای نویسندگان، به ویژه 10 نوع سرقت ادبی در تحقیق (plagiarism) و با رعایت دقیق راهنمای تدوین، مقاله را ارسال فرمائید.

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

-------------------------------------

*** شناسه واریز = ۵۵۵۵۳۱ ***

-------------------------------------

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 32، شماره 2 (پیاپی 125)، تابستان 1400 

1. طراحی الگویی تاب آوری سازمانی باشگاه های ورزشی خصوصی

بهمن ولی نژاد؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمدرضا اسماعیلی


6. برساخت و تجربه زیسته نخبگان صنعت گردشگری از بازاریابی گردشگری به روش داده بنیاد

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی