دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118) - شماره پیاپی 118، پاییز 1398 
1. طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران

صفحه 1-22

علی امینی شاد؛ عباس منوریان؛ مجتبی امیری


3. طراحی مدل آینده‌نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

صفحه 39-61

مهدی جنیدی جعفری؛ روح اله بیات؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ صفر فضلی


4. طراحی و سنجش مدل مدیریت آنتروپی رفتاری در سازمان

صفحه 63-80

لیدا صفیر؛ محمدعلی سرلک؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ پیرحسین کولیوند


8. ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

صفحه 143-158

شهرام کریم نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم الله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز


12. مدل الماس رفتار خرید آنی

صفحه 203-238

جواد جوکار برازجانی؛ سید کامل کمالی؛ وحیدرضا میرابی؛ سهیل سرمد سعیدی