دوره و شماره: دوره 21، شماره 3(پیاپی 86)، پاییز 1389، صفحه 1-154 
2. مدل ارزیابی بهره وری سازمانها به کمک تحلیل پوششی داده ای دو طبقه ای

صفحه 11-25

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی؛ دکتر میر بهادر آریانژاد؛ دکترسید اصغر ابن الرسول؛ دکتر سید اسماعیل نجفی


5. شناسایی عوامل موثر بر کیفیت رابطه در بازار جرثقیل صنعتی در ایر ان

صفحه 71-84

دکتر منیژه حقیقی نسب؛ دکتر کامبیز حیدرزاده؛ حدیقه شریعت زاده