بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

در این مقاله با هدف شناسایی موانع و مشکلات پیشاروی صدا و سیما در راه اجرای استراتژی و اهداف راهبردی، شناخت ساختار وضع موجود، سازمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان صدا و سیما و در نهایت ارائه الگوی مناسب ساختار سازمانی برای سازمان صدا و سیما جهت اجرای استراتژی و اهداف راهبردی انجام گرفته است. با حضور وسایل ارتباطی مختف نظیر ماهواره  اینترنت، تغییرات اجتماعی، تهدید جایگاه صدا و سیما، ایفای نقش ترویج، پاسداری، توسعه، تبیین و تشریح جامعیت و برتری دین اسلام و مبانی انقلاب اسلامی و تبیین و تشریح اندیشه‌های امام خمینی(ره) حکومت دینی و اصل ولایت فقیه ضرورت ایجاد ساختار سازمانی متناسب با استراتژی جدیدی برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران احساس می‌شود. موفقیت استراتژی سازمان زمانی افزایش می‌یابد که ساختار با استراتژی سازگار باشد استراتژی با گذشت زمان تغییر می‌کند، از این رو ساختار نیز تغییر خواهد کرد برای همین منظور محقق سعی نموده است تا تناسب ساختار سازمانی صدا و سیما را با اهداف استراتژی با تاکید بر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز مورد مداقه و بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ گوید که آیا بین ساختار سازمانی صدا و سیما   اهداف راهبردی آن تناسب وجود دارد. بنابراین اینکه بین ساختار سازمانی صدا و سیما و اهداف راهبردی تناسب وجود دارد یا خیر به عنوان فرضیه مقاله مطرح گردیده است. این پژوهش از حیث روش تحقیق پژوهش توصیفی (پیمایشی) است و از حیث هدف کاربردی می‌باشد لذا با توجه به موضوع پژوهش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از نتایج این پژوهش بهره‌برداری و نتیجه گیری نماید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان داد که تمرکز شدید و رسمیت بالایی در سازمان صدا و سیما وجود که این موضوع می‌تواند بیانگر حساسیت بالای ماموریت این رسانه مهم از دیدگاه مدیران و مسئولین محترم باشد. به نظر می‌رسد مسئولین می‌کوشند که پیچیدگی و درهم تنیدگی را از این رسانه ملی دور نمایند تا عملکرد صدا و سیما از شفافیت لازم و کافی برخوردار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Corelation and Consistency Between the Organization Stracture (Formality, Concentration and Complexity) and the Strategic Goles in Radio and TV Organization and Presrntion of a Suitable Pattern

نویسندگان [English]

  • R.A. Royaee 1
  • H. Mozafar 2
چکیده [English]

Objective of this Paper is to identify problems and hindrances of radio and TV Organization. Both to execute
its procedural strategy and objectives. To realize recent structure and to organized: to identify its weaknesses
and strength: and to execute its accomplished procedural strategy and objectives.
The presence of various kinds of communication devices such as satellite and Internet : social changes :
positional threat of Radio and TV: procedural role of propagation: protection: development; explanation of
Islam’s superiority and universality as well as fundamentals of Islamic Revolution; and explaining Imam
Khomeini (Rahs) thoughts , religious government; and principal of authority of the qualified faqih; we need
to create a suitable organizational structure with the new strategy for Radio and TV organization of Islamic
Republic of Iran.
When the structure is adaptable with the strategy; its success is enhanced and its strategy would change.
Therefore, its structure would also change. So the researcher has tried to study the organizational structure of
Radio and TV organization and its strategic objectives by emphasizing on the complexity; formality and
centralization; the researcher also is going to answer this question! Is the organization structure of Radio and
TV organization adaptable with its procedural objectives?
There fore, the research hypothesis has been that, is a difference between the organizational structure of
Radio and TV organization and its procedural objectives or not?
Respective to the research and investigation system, the investigation is descriptive (measurable) and its
objective is applied, so, concerning the investigation objective , Radio and TV organization could utilize the
results of the investigation.
The investigation results showed that, Radio and TV organization is highly centralized and formalized,
according to the views of the respective managers and authorities the media has an important mission

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • concentration
  • complexity
  • Goles in Radio and TV
  • Consistency Between Organizational
  • Structure and Strategic goles