بررسی و تحلیل نقش آینده‌نگری در پیشرفت سازمان با تفسیرپردازی از سیره‌ی مدیریتی حضرت علی(ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

آینده­نگری از مهم­ترین اصول مدیریت راهبردی و از جمله­ی وظایف خطیر و حیاتى مدیران است. مدیران ارشد و عالی­مقام سازمان با تکیه بر این اصل، به بررسى جوانب و زوایاى گوناگون آینده پرداخته و با شناسایی و طراحی افق­های برنامه­ها­ و اتخاذ تصمیمات روزآمد، زمینه­ی پیشرفت و موفقیت سازمان­ها را فراهم می­نمایند. با توجّه به جایگاه­ ویژه و والای آینده­نگری و فعالیت­های آینده­نگرانه در ادبیات و فرهنگ اسلامی، بخصوص سیره و روش مدیریتی حضرت علی(ع)، در این تحقیق تلاش شده است با استنباط و بهره­گیری از آموزه­های مکتب علوی، و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش مراحل سه­گانه­ی توصیف، تحلیل و تبیین، نقش و کارکردهای مدیریتی آینده­نگری در پیشرفت سازمان مورد بررسی قرار گیرد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که آینده­نگری با ایجاد انگیزه، ایجاد آرامش روان، موفقیت در تصمیم­گیری، کاهش خطای در برنامه­ریزی، متمرکز کردن فعالیت­ها، حلّ مشکلات­و معضلات سازمان، استفاده­ی بهینه از امکانات و فرصت­ها و افزایش اثربخشی و بهره­ورى از منابع و امکانات، زمینه­ی پیشرفت و اعتلای سازمان را فراهم می­آورد. از این­رو، شاید بتوان ادعا کرد عامل دیگری نتواند به اندازه­ی آینده­نگری در پیشرفت و شکوفایی سازمان مؤثر باشد. همچنانکه، عدم توجّه به این مسأله­ی مهم، مى­تواند پیامدهاى ناگوارى براى سازمان به دنبال داشته باشد؛ و چنانچه در امور مهم و سرنوشت­ ساز سازمان این بى­توجهى وجود داشته باشد، عواقبی همچون ناکامى و شکست و حتّی فروپاشی سازمان غیرقابل اجتناب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the future in the development of the organization with the interpretation of the leadership of Imam Ali (AS) With the focus of Nahj al-Balagha

چکیده [English]

Futurism is one of the most important principles of strategic management and is one  of the most important tasks of managers . Top executives of the organization are relying on this principle, Investigate the various aspects of the future and identify and design horizons of programs and make up-to-date decisions, Provides backgrounds for progress. Considering the special position of prosperity And futuristic activities in Islamic literature and culture, Especially, Sire and method OF Imam Ali's management, In this research, we have tried to deduce and use the teachings of Alavi school, And relying on the descriptive-analytical method and scrolling through the triple steps , Describe, Analysis and explanation, The roles and functions of prospective management are examined in the organization's progress.  Research findings suggest that motivating prospects, Create a relaxed mood, Succeeding in decision making,
Reducing planning errors, Solve problems and problems of the organization, Optimal use of facilities and opportunities and increase the effectiveness and efficiency of resources and facilities, Provides background for the organization's progress. Therefore, one can claim that another factor can not be as effective as the prospect of an organization's progress and prosperity. As failure to pay attention to this issue can have adverse consequences for the organization, and if this is a nuisance in the important and decisive affairs of the organization, The consequences of failures and failures and even the collapse of the organization will be unavoidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • Thinking
  • Ending Thought
  • Organization Progress
  • Alawi Management