ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) rezanajafbagy1396@gmail.com

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در شرایطی که نظام تامین اجتماعی با چالش­هایی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحران­های اقتصادی رو به رو است، حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی می­تواند بر عملکرد مالی این سازمان موثر باشد. از این رو استقرار حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید در وهله اول با نیازها، ارزش ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش درک چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد[i] انجام شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و به منظور پر کردن شکاف تحقیقاتی، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی اقدام به انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی گردید. پس از طی مراحل کد گذاری و شناسایی مقوله‌های اصلی، الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ارایه گردید. از مجموع 104 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز، پس از تقلیل و ادغام مفاهیم، 30 مقوله خرد و در نهایت 15 مضمون یا درونمایه اصلیِ الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران با محوریت "پاسخگویی" استخراج گردید. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان ضرورتی است که با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثر بخش و شفافیت قابل احصاء می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Governance Model in Social Security System

نویسندگان [English]

  • shahram karimnezhad 1
  • Reza Nagafbagy 2
  • Karamollah Daneshfard 3
  • Akbar Alamtabriz 4
1 PhD. Student, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran rezanajafbagy1396@gmail.com
3 Associate Professor, Department of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Aim: The diversity in governance practices around the world is a reflection of differences in the political, social, economic and cultural histories of countries. There is common recognition, however, that financial governance at social security organizations is aimed at delivering what is mandated and ensuring that what is delivered is responsive to the evolving needs of the individual and society. The purpose of this paper is to propose a financial governance pattern, focusing on IRAN social security organization.
Design/methodology/approach: Data were collected via semi structured in-depth interviews. We interviewed with 27 Participants were selected from IRAN social security organization. Data were analyzed using the Corbin and Strauss (2008) approach. We interviewed with 7 participants for preparing the research pattern ultimately.
Findings: Concepts of study were identified using a micro and general analysis. The 'responsibility' was identified as a main concern. Other categories identified in this study are ‘Contributions’, ‘Actuary’, ‘Financial sustainability’, ‘Monitoring & Measurement’, ‘Integrity’, ‘Capacity Building’, ‘Culture & Communication’, ‘prudence’, ‘Role of the rule’, ‘Sufficiency’, ‘Technology’, ‘Risk and investment management’, ‘Transparency and Government interventions’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Financial Governance
  • Grounded Theory