چشم‌اندازی آینده‌پژوهانه در سیاست‌گذاری آرمان‌شهرِ مهدوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (نویسنده مسئول) alipour_mg558@yahoo.com

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ra.recabian@gmail.com

چکیده

چشم­انداز، روشی هنجاری و تصویرپرداز است، نه اکتشافی؛ اما برای اینکه آیندۀ هنجاری و تصویرپرداز به ناکجاآباد نرسد، از آینده­پژوهیِ اکتشافی نیز استفاده شده­است. چشم­اندازِ مهدوی هرگز از وضع موجود حادث نمی‌شود، بلکه از پویشِ منابع (آیات و روایات)، اسناد بالادستی (اندیشه­های سیاسی امام خمینی (ره)، اندیشه­های سیاسی مقام معظم رهبری، قانون اساسی و سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران)، ارزش‌های اساسی (core Values) و اهداف بنیادین (Core Purpose) در آرمان­شهر مهدوی به­دست می­آید. برای گام برداشتن در مسیر جامعۀ آرمانیِ مهدوی باید علاوه­بر آینده­های تصویرشده، آینده­هایی کوتاه­تر با نام آینده­های هنجاری (بیست ساله و سی ساله) ترسیم نماییم. پژوهشِ حاضر در صدد ارائۀ الگویی روشمند برای دستیابی به روش چشم­انداز در مهدویت است. ‌پژوهش با این پرسش آغاز شده است که «چگونه می­توان از روش چشم­انداز در سیاستگذاری مهدوی استفاده نمود؟». برای پاسخ به سؤال اصلی، لازم است درک درستی از سؤالات فرعی داشته باشیم که هریک در این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند. «معنای لغوی و اصطلاحیِ چشم­انداز»، «ضرورت تدوین چشم­انداز مهدوی»، «ضرورت الگوی مناسب از چشم­انداز برای تحلیل مهدویت­پژوهی» و «فرآیند تدوین چشم­انداز در مهدویت­پژوهی» پرسش­هایی این پژوهش هستند. در پژوهشِ حاضر از روش هنجاری و تصویرپردازِ چشم­انداز، برای پیشبرد تحلیل استفاده شده­است. پژوهش نشان می­دهد چشم­اندازی که همواره در ساختار مدیریتی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته، می­تواند به­عنوان یک مدلِ مهدویت، در افق زمانیِ بلندمدت و متناسب با ارزش­های اساسی و اهداف بنیادینِ مهدوی، به­کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Perspectives Perspectives in Mahdavi's Ideal Politics

نویسندگان [English]

  • mahmood alipour gorji 1
  • Rashid Rekabian 2
1 University of Ayatullah Boroujerdi - Department of Political Science
2 Faculty of Humanities - Political Science Department - Ayatollah Boroujerdi University faculty
چکیده [English]

The vision is a normative and image-oriented approach, not an exploration, but in order to prevent the future of the normative and image-maker from coming to fruition, the exploration of the future has also been used. The Mahdavi vision never comes from the present state, but from the resources (verses and narratives), the upstream documents, core values and core goals are achieved in the ideals of Mahdavi. The present study seeks to provide a methodological model for achieving the visionary approach in Mahdism. Research has begun with the question "How can I use the visionary method in Mahdavi's policy?" In order to answer the main question, we need to have an understanding of the sub-questions that each one is considering in this study. "The Linguistic Meaning of the Eye", "The Necessity of Compiling the Perspective of Mahdavi", "The Necessity of an Appropriate Pattern from the Prospect for the Analysis of Mahdist-Study" and "The Process of Creating the Perspective in the Study of Mahdism", the questions of this research are. In the present study, the normative method and eye viewer are used to advance the analysis. Research has shown that the vision that has always been analyzed in the management and organizational structure can be used as a model of Mahdism in the long term horizons and in line with the fundamental values and fundamental goals of Mahdavi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perspective
  • Normal Future Studies
  • Trend
  • Event
  • Future Illustrated
  • Ideal Mahdavi