پیش‌‌بینی فناوری بر‌اساس متن کاوی اختراعات ثبت شده و تحلیل خوشه‌ای (مورد مطالعه: فناوری فتوولتائیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد، ایران (نویسنده مسئول) zohre.bayanloo@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، ایران zarehabib@yazd.ac.ir

چکیده

امروزه از انرژی خورشیدی به شکل‌های مختلفی استفاده می‌گردد؛ یکی از این موارد، فناوری فتوولتائیک می‌باشد. پدیده فتوولتائیک، پدیده‌ای است که طی آن انرژی خورشیدی به صورت "مستقیم" به انرژی الکتریسیته تبدیل می‌شود. یکی از مشکلات و دغدغه‌های اساسی دنیای امروز، پایان یافتن منابع سوخت فسیلی به عنوان مهم‌ترین منبع فعلی انرژی دنیا است؛ به همین علت اخیرا انرژی خورشیدی به عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی فناوری به صورت تشخیص زودرس پیشرفت‌های نوید بخش آینده فناوری و ارزیابی پتانسیل (توانش) آنها تعریف می‌شود. محققین از روش‌های متعددی برای پیش‌بینی فناوری استفاده می‌کنند که تجزیه و تحلیل اختراعات ثبت شده یکی از این موارد است. در این مقاله اختراعات بین المللی ثبت شده‌ی پایگاه ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) در این حوزه در بازه‌ی زمانی سال‌های 1985 تا 2016 استخراج شد. سپس با استفاده از رویکردهای متن‌کاوی و خوشه‌بندی Two Step، نتایج نشان داد که خلاء‌های تحقیقاتی در این حوزه از فناوری وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه خلاء‌های تحقیقاتی و فرصت‌های پژوهشی آتی برای محققان این فناوری شناسایی و ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Forecasting Based on Text Mining Patents and Cluster Analysis: Case Study Photovoltaic Technology

نویسندگان [English]

  • Zohre Bayanloo 1
  • Habib Zare Ahmadabadi 2
1 Master of executive management , university of Yazd (Corresponding Author) Zohre.Bayanloo@yahoo.com
2 Assistant professor in department of industrial management, university of Yazd
چکیده [English]

Nowadays, solar energy has been utilized in various ways and photovoltaic technology is one of them. Photovoltaic phenomena is a phenomena in which solar energy  converts to the electrical energy “direct”. Shrinkage of fossil fuel resources as the current main source of energy, is one of the main concerns of today’s world. Because of the solar energy has attracted attentions as an alternative for fossil fuels recently. Technology forecasting has been defined as pre-realization of promising future technology progresses and assessment of its potential. Researchers use numerous methods to forecast technology and analysis of patent is one of them. In this article international patents, related to the area, which are registered in USPTO from 1985 to 2016 has been extracted. By implementation of text mining and two step clustering approach, it turns out that there is research gaps in this sector of technology which is not considered. As the result, research gaps and future research opportunities for researchers were identified and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Forecasting
  • Text mining
  • Patent
  • Two Step Cluster
  • photovoltaic