تعداد مقالات: 609
1. ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود

دوره 20، شماره 3(پیاپی 82)، پاییز 1388، صفحه 1-20

دکتر هاشم نیکومرام؛ دکتر ایرج نوروش؛ دکتر علیرضا مهرآذین


2. طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: مدیران میانی بخش صنعت)

دوره 20، شماره 4(پیاپی 83)، زمستان 1388، صفحه 1-16

دکتر ناصر میرسپاسی؛ دکترداریوش غلام زاده


3. طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان

دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 1-19

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر هاشم نیکومرام؛ فرناز مقدوری شربیانی


4. بررسی نظام های ارزیابی آموزش عالی در جهان به منظور ارائه مدل مناسب برای آموزش عالی کشور

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 1-19

دکتر نادرقلی قورچیان؛ دکتر حسن شهرکی پور


6. طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 1-22

دکتر ناصر میرسپاسی؛ دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر غلامرضا معمارزاده؛ دکتر میرمهرداد پیدایی


8. ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از متدتصمیم گیری گروهی

دوره 22، شماره 2(پیاپی 89)، تابستان 1390، صفحه 1-14

محمدرضا معتدل؛ محمد علی افشار کاظمی؛ سارا دست باز


9. ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوی ( با استفاده از مدل بلوغ قابلیت های کارکنان (PCMM)

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، پاییز 1390، صفحه 1-23

غلامعباس شکاری؛ محمد شهاب شیبانی فر


10. بررسی تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

دوره 23، شماره 1,2(ویژه نامه شماره های 94-95 بهاروتابستان1391)، بهار 1391، صفحه 1-12

افسانه زمانی مقدم؛ لیلا پارسا ضیابری؛ سجاد فتحی زاده


11. بررسی همراستایی استراتژیهای سازمان با استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای برتر صنایع غذایی کشور

دوره 1.1، شماره 1(پیاپی 1آینده پژوهی مدیریت)، زمستان 1391، صفحه 1-13

ناصر پورصادق؛ سیده یلدا سخاوتی


12. شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر خرید الکترونیکی در کشور

دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، بهار 1392، صفحه 1-14

طهمورث حسنقلیپور؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد جواد عزیزان؛ محسن صیقلی


13. رابطه بین مؤلفه های سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، پاییز 1391، صفحه 1-10

غلامرضا معمارزاده؛ محمدرضا ختائی؛ شهلا عباس زاده مینق


14. تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری

دوره 19، شماره 2(پیاپی 77)، تابستان 1387، صفحه 1-16

هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد


15. طراحی مدل ارزیابی اثربخشی رسانه‌های تبلیغاتی بر رفتار مصرف کننده‌

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، بهار 1387، صفحه 1-13

سهراب خان محمدی؛ محسن محمدی


16. ارائه مدلی فازی برای تبیین ابعاد ساختاری سازمان بر اساس ابعاد محتوایی

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، پاییز 1387، صفحه 1-18

سهراب خان محمدی؛ علیرضا بافنده زند


17. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری و ارائه یک الگوی بهینه

دوره 18، شماره 1 (پیاپی68)، بهار 1385، صفحه 1-11

ناصر میرسپاسی؛ حسن دانایی


18. بررسی محتوای اطلاعات سود سهام پرداختی و واکنش متفاوت بازار نسبت به آن در بور س اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره2(پیاپی69)، تابستان 1385، صفحه 1-11

رضا شباهنگ؛ محسن محمدنوربخش لنگرودی


19. توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی اجزاء متشکله سود در مقایسه با رقم کلی آن

دوره 18، شماره 3 (پیاپی 70)، پاییز 1385، صفحه 5-17

دکتر رضا شباهنگ؛ زهرا لشگری


20. تبیین و ارائه الگویی جامع و یکپارچه برای نظام حسابداری منابع انسانی

دوره 18، شماره 4 (پیاپی71)، زمستان 1385، صفحه 1-7

جواد جاسبی؛ هاشم نیکومرام


23. طراحی و اجرایBSC به عنوان سیستم جامع ارزیابی عملکرد

دوره 17، شماره 4 (پیاپی 67)، زمستان 1384، صفحه 1-11

رضا شباهنگ؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا