کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 20
1. مطالعه شاخص های ارزیابی و انتخاب روش در پژوهش های آینده پژوهی

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، پاییز 1398، صفحه 23-38

محمدرضا عرب بافرانی؛ محمدرحیم عیوضی


3. مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیامد های آن با رویکرد آینده پژوهی درخرده فروشی های همواره تخفیف در شهر تهران

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، بهار 1398، صفحه 73-86

محمد جانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ وحیدرضا میرابی


4. تجارب داخلی و بین المللی در زمینه سامانه های آینده پژوهی ـ پویش محیطی وب محور

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، بهار 1398، صفحه 57-72

مرتضی تیزچنگ هرزندی؛ مینا ابراهیمی


5. رابطه رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی در کارکنان

دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114)، پاییز 1397، صفحه 136-144

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ سید باقر رکابی


6. آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)

دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، تابستان 1397، صفحه 33-54

محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ حسین مقدم


7. سنجش میزان تاثیرگذاری بازیگران احتمالی جنگ زمینی آینده درمنطقه شرق وجنوب شرق ایران

دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 57-66

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولیوند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


8. طراحی اقتضایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی: بررسی فلسفی و تئوریک

دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 67-91

علی اکبر نونهال نهر؛ فریدون رهنما رودپشتی


10. آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل سازی

دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، بهار 1397، صفحه 103-118

پیمانه عسگری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مهرداد نوابخش؛ سید رضا صالحی امیری


11. الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل و نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع السیر)

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 53-66

حجت عاشوری؛ سید محمد سیدحسینی؛ رضا رادفر


13. ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، پاییز 1396، صفحه 55-69

فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سیدکاظم چاوشی


17. ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، زمستان 1394، صفحه 1-16

فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سید کاظم چاوشی


18. شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت نساجی

دوره 26، شماره 3 (پیاپی 104)، پاییز 1394، صفحه 53-64

امیرحسین حسن نژاد؛ محمدحسن ملکی


19. ضرورت آینده پژوهی در نظام های آموزش و پرورش

دوره 26، شماره 2 (پیاپی 103)، تابستان 1394، صفحه 59-67

علی رضا همتی؛ محمد علی گودرزی؛ ابراهیم حاجیانی


20. تعیین مولفه‌های آینده پژوهی جهت طراحی مدل در آموزش عالی

دوره 23، شماره 4 (پیاپی 97)، زمستان 1391، صفحه 55-64

مرضیه نیاز آذری