نویسنده = داریوش مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین ساختار مناسب آینده‌پژوهی در شهرداری اصفهان

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، زمستان 1396، صفحه 67-78

سعید ابراهیمی؛ زهرا قاطعی کلاشمی؛ مسعود حاج بنده؛ داریوش مرادی